ตารางวันเข้ารับคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet)
วันที่ 
รอบ 
เวลาเริ่ม 
เวลาสิ้นสุด 
สถานที่ 
จำนวนเครื่อง 
ลงทะเบียน 
คงเหลือ 
24/08/2018109:0012:00อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา (38) ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน) เฉพาะนักศึกษาศูนย์การศึกษากรุงเทพฯ ปี 1 เท่านั้น3703673
24/08/2018213:0016:00อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา (38) ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน) เฉพาะนักศึกษาศูนย์การศึกษากรุงเทพฯ ปี 1 เท่านั้น3703682
25/08/2018109:0012:00อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา (38) ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน) เฉพาะนักศึกษาศูนย์การศึกษากรุงเทพฯ ปี 1 เท่านั้น37035416
25/08/2018213:0016:00อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา (38) ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน) เฉพาะนักศึกษาศูนย์การศึกษากรุงเทพฯ ปี 1 เท่านั้น37034327
26/08/2018109:0012:00อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา (38) ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน) เฉพาะนักศึกษาศูนย์การศึกษากรุงเทพฯ ปี 1 เท่านั้น37034822
26/08/2018213:0016:00อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา (38) ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน) เฉพาะนักศึกษาศูนย์การศึกษากรุงเทพฯ ปี 1 เท่านั้น37033832
27/08/2018113:0016:00อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา (38) ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน) เฉพาะนักศึกษาศูนย์การศึกษากรุงเทพฯ ปี 1 เท่านั้น37033931
28/08/2018109:0012:00อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา (38) ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน) เฉพาะนักศึกษาศูนย์การศึกษากรุงเทพฯ ปี 1 เท่านั้น42037941
28/08/2018213:0016:00อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา (38) ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน) เฉพาะนักศึกษาศูนย์การศึกษากรุงเทพฯ ปี 1 เท่านั้น42039129
29/08/2018109:0012:00อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา (38) ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน) เฉพาะนักศึกษาศูนย์การศึกษากรุงเทพฯ ปี 1 เท่านั้น43540728
29/08/2018213:0016:00อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา (38) ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน) เฉพาะนักศึกษาศูนย์การศึกษากรุงเทพฯ ปี 1 เท่านั้น43039337
30/08/2018109:0012:00อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา (38) ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน) เฉพาะนักศึกษาศูนย์การศึกษากรุงเทพฯ ปี 1 เท่านั้น49646828
30/08/2018213:0016:00อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา (38) ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน) เฉพาะนักศึกษาศูนย์การศึกษากรุงเทพฯ ปี 1 เท่านั้น4904900
31/08/2018109:0012:00อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา (38) ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน) เฉพาะนักศึกษาศูนย์การศึกษากรุงเทพฯ ปี 1 เท่านั้น4754714
31/08/2018213:0016:00อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา (38) ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน) เฉพาะนักศึกษาศูนย์การศึกษากรุงเทพฯ ปี 1 เท่านั้น4674670
11/09/2018109:0012:00รับที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เฉพาะนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ปี 1 เท่านั้น35534213
11/09/2018213:0016:00รับที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เฉพาะนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ปี 1 เท่านั้น35533916
12/09/2018109:0012:00อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา (38) ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน) เฉพาะนักศึกษาศูนย์การศึกษากรุงเทพฯ ปี 1 เท่านั้น1354491
12/09/2018213:0016:00อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา (38) ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน) เฉพาะนักศึกษาศูนย์การศึกษากรุงเทพฯ ปี 1 เท่านั้น1376176
13/09/2018109:0012:00อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา (38) ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน) เฉพาะนักศึกษาศูนย์การศึกษากรุงเทพฯ ปี 1 เท่านั้น1355184
13/09/2018213:0016:00อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา (38) ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน) เฉพาะนักศึกษาศูนย์การศึกษากรุงเทพฯ ปี 1 เท่านั้น1376770
14/09/2018100:0000:00รับ 11-09-61 ที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เฉพาะนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ปี 1 เท่านั้น28280
15/09/2018100:0000:00รับ 12-09-61 สำหรับน.ศ.ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ปี 1 เท่านั้น220
16/09/2018100:0000:00รับเครื่องวันที่ 13-09-61 สำหรับ น.ศ.ศูนย์การศึกษากรุงเทพฯ ปี 1 เท่านั้น32320
20/11/2018100:0000:00สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) อาคาร 34 เฉพาะนักศึกษาที่เข้ารับวันที่ 19-11-2561 (ปี 60)220
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
เลขที่ 1 อาคาร 34 ชั้น 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02-160-1265-70 Fax. 02-160-1268 www.gen-ed.ssru.ac.th